Онцлох мэдээ, мэдээлэл

Фото мэдээ, мэдээлэл

Дүрстэй мэдээ, мэдээлэл

/
ОБЕГ-ын даргын 2017 оны А/325 дугаар тушаал…
© Copyright PvG 2017 - Дархан-Уул аймгийн Онцгой байдлын газар