Ой хээрийн түймрийн үед дайчлагдах 1-р ээлжийн томилгоот бүрэлдэхүүнд дадлага сургалт зохион байгууллаа.


Read more

Дархан Уул аймгийн Шарын гол суманд Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Дархан Уул аймгийн Шарын гол суманд Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль      2018 оны 05 дугаар сарын 17,18-ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулагдаж өндөрлөлөө. Тус сургуулийн бэлтгэл ажлын хүрээнд Шарын гол сумын засаг даргын захирамж гарч сумын хэмжээнд 2018 оны 05 дугаар сарын 14-18-ны өдрүүдэд Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэн ажилласан бөгөөд энэ хүрээнд Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн алба, мэргэжлийн ангийн алба хаагч нар 1534,4 метр  үерийн далан шуудууг цэвэрлэж, 912 метр үерийн даланг сэргээн засварласан байна. Энэхүү дадлага сургуулийг хийснээр сумын онцгой комисс, мэргэжлийн анги гамшгийн үед хариу арга хэмжээ авах салбар дундын харилцан хамтын ажиллагааг сайжруулах мэдлэг чадвараа дээшлүүлж гамшгийн үед ажиллах дадлыг эзэмшлээ.

“гал тоглоом биш” гар зургийн уралдаан зарлагдлаа

Зургийн уралдаандаа идэвхтэй оролцоорой хүүхдүүдээ

“ГАМШГИЙН АЮУЛ ДЭЛХИЙ ДАХИНД” зохион бичлэгийн уралдааны шагналыг гардууллаа.

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдыг гамшиг, гал түймэр техникийн холбогдолтой ослоос урьдчилан сэргийлэх,түүний аюул осол эрсдлийн талаар судлуулах дүгнэлт хийлгэх, Улаан загалмай, Даатгалын байгууллагын  үйл ажиллагааг таниулах ач тусыг мэдүүлэх зорилгоор Онцгой байдлын газраас “ГАМШГИЙН АЮУЛ ДЭЛХИЙ ДАХИНД” Read more

Шарын гол суманд гамшгаас хамгаалах сургалт зохион байгуулав.

Дархан-Уул аймгийн Онцгой байдлын газраас Шарын гол суманд Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль Read more

Дарханчууд номын амтанд-2″ аянд Онцгой байдлын газар амжилт дүүрэн оролцлоо.

Дархан Эмпати сургуулиас Нийгмийн хариуцлагын түвшинд Дархан Уул аймгийн хэмжээнд зарласан ” Дарханчууд номын амтанд-2″ аяны хүрээнд зохиогдсон номын шалгалтанд амжилттай оролцсон Онцгой байдлын газрын ГТУА-ийн 3 алба хаагчийг 2018 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдөр шагнан урамшуулж энэхүү аянд алба хаагчдаа идэвхитэй сайн  оролцуулсанд талархан Газрын бүрэлдэхүүнд номын дээжээр бэлэг барьсан юм.

ДАРАЛТАТ УСАН ГАЛ УНТРААГУУЛЫГ ТУРШЛАА.

Олон нийтэд тулгуурласан гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд Дархан-Уул аймгийн Онцгой байдлын газраас иргэд олон нийтэд Гамшгаас хамгаалах сургалт дадлагыг байнга зохион байгуулдаг билээ. Read more

ЦЭРГИЙН БИЕИЙН ТАМИРЫН СТАНДАРТААР ШҮҮЛЭГ АВЛАА.

Онцгой байдлын газрын нийт алба хаагчдаас Цэргийн биеийн тамирын стандартаар шүүлэг авч нэгтгэлээ.

Read more