ХЭН Ч ХЭЗЭЭ Ч ХААНА Ч БЭЛЭН

Олон нийтэд тулгуурласан гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд иргэдэд гамшгаас хамгаалах мэдлэг, хандлага олгох ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор  “Хэн ч хэзээ ч хаана ч бэлэн” буухиа тэмцээнийг удирдамжийн дагуу УЗХ-ны сайн дурын 15 идэвхтэн гишүүдийг хамруулан 2018 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдөр “Иргэдийг гамшгаас хамгаалах мэдлэг, дадлага олгох сургалтын цогцолбор”-т зохион байгууллаа. Read more