Дархан Дулааны сүлжээ ТӨХК-ийн Аврах бүлгийн алба хаагчид дадлага сургуульд хамрагдлаа.

Дархан Уул аймгийн Дархан Дулааны сүлжээ ТӨХК-ийн аврах бүлгийн 20 албан хаагч Иргэдийг гамшгаас хамгаалах сургалт дадлагын цогцолбор төвийн үйл ажиллагаатай танилцан биетээр мэдрэх дадлага сургуулийг 2018 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр хийж гүйцэтгэлээ. Тус сургалтаар Аврах зам гарц хаагдсан үед Аврах тавцан, Аврах хоолой, Аврах сагс ашиглан өндрөөс аврах ажиллагааг зохион байгуулах мөн 2 сунадаг шат ашиглан барилгын 2 давхарт гарах, ухаан алдсан хүнд амилуулах суурь тусламжийг үзүүлэх, нэрвэгдэгчийг тээвэрлэх зэрэг 6 төрлийн дадлагыг гүйцэтгэн онолын мэдлэгээ бататгалаа.