Улаан загалмайн нийгэмлэгээс хамтын ажиллагааны хүрээнд мэдээлэл солилцлоо.

Олон Улсын Улаан загалмайн Улаан хавирган сар нийгэмлэгүүдийн холбооны санхүүжилтээр Монголын улаан загалмайн нийгэмлэгээс авч хэрэгжүүлсэн “Малчдад үзүүлсэн хүмүүнлэгийн тусламж”-ийн дараах хяналт, үнэлгээ чиглэлээр мөн малчдын сэтгэл ханамжийн судалгааг хийхээр ирсэн мэргэжилтэнүүд 2018 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдөр Онцгой байдлын газар болон анхан шатны хороон дээр хийгдэж буй ажлын талаар хамтын ажиллагааны хүрээнд мэдээлэл солилцлоо.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *