ДАРАЛТАТ УСАН ГАЛ УНТРААГУУЛЫГ ТУРШЛАА.

Олон нийтэд тулгуурласан гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд Дархан-Уул аймгийн Онцгой байдлын газраас иргэд олон нийтэд Гамшгаас хамгаалах сургалт дадлагыг байнга зохион байгуулдаг билээ. Бидний сургалт дадлагадаа ашиглах нэг гол зүйл бол гал унтраагуул. Оюутан сурагчдад гал унтраах анхан шатны мэдлэг олгох идэвхижүүлэх зорилгоор бүтээсэн даралтат усан гал унтраагуулыг 2018 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдөр туршлаа. Амжилттай шүү.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *