Дархан Эмпати сургуулиас Нийгмийн хариуцлагын түвшинд Дархан Уул аймгийн хэмжээнд зарласан ” Дарханчууд номын амтанд-2″ аяны хүрээнд зохиогдсон номын шалгалтанд амжилттай оролцсон Онцгой байдлын газрын ГТУА-ийн 3 алба хаагчийг 2018 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдөр шагнан урамшуулж энэхүү аянд алба хаагчдаа идэвхитэй сайн  оролцуулсанд талархан Газрын бүрэлдэхүүнд номын дээжээр бэлэг барьсан юм.