Шарын гол суманд гамшгаас хамгаалах сургалт зохион байгуулав.

Дархан-Уул аймгийн Онцгой байдлын газраас Шарын гол суманд Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль зохион байгуулахтай холбогдуулан бэлтгэл ажлыг хангуулах хүрээнд Гамшгийн менежмент, Мэргэжлийн ангийн дүрэм сэдвүүдээр 2018 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдөр 3 цагийн сургалтыг Шарын гол сумын ЗДТГ-т зохион байгууллаа.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *