Иргэдэд зориулсан мэдээллийн “www.e-khutuch.mn” удахгүй ажиллаж эхэлнэ.

“Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 50 дугаар тогтоолоор баталсан билээ. Энэ хүрээнд иргэд хүссэн цагтаа, хүссэн газраасаа шаардлагатай мэдээлэл авах, сургалт, сурталчилгаа, зөвлөгөө мэдээллийн баталгаатай эх сурвалж болох эрх зүйн цахим мэдээллийн сан “www.e-khutuch.mn” портал цахим хуудсыг бүтээж, ашиглалтад оруулах ажлыг Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн, “Нээлттэй нийгэм Форум”-тай хамтран туршилтын шатанд хэрэгжүүлж эхэлж байгаа бөгөөд сайтын талаар санал хүсэлт авах, зөвлөгөө мэдээлэл өгөх зорилгоор 2018 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдөр Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс мэргэжилтэн Дэлгэрсайхан ирж мэдээлэл хийлээ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *