ОБЕГ-ын даргын 2017 оны А/325 дугаар тушаал  бие бүрэлдэхүүний сургалт бэлтгэлийг зохион байгуулах ерөнхий журмын хэрэгжилтийг хангах, алба хаагч нарт  орон нутгийн газарзүйн байршил, цаг агаарын болон болзошгүй гамшиг ослын үед цагийн байдалтай уялдуулж аврах ажиллагаа зохион байгуулах, үнэлэх, удирдах бүрэлдэхүүний шийдвэр гаргалтын түвшинд  штабын дадлага сургалтыг гүйцэтгэж,  сургаж дадлагажуулах зорилгоор Дархан Уул аймгийн Онцгой байдлын газрын алба хаагчдын хээрийн гаралтыг 2018 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдөр Зэвсэгт хүчний 330 дугаар ангийн буудлагын талбайд зохион байгууллаа. Тус сургуулийн хүрээнд:

 Хээрийн нөхцөлд штаб байгуулах.

  1. Аврах ажиллагааны багаж зэвсэглэмжийг ажилд бэлтгэх, ажиллуулах дараалал
  2. Радио станцыг ажилд бэлтгэх, холбоонд орох
  3. Ой, хээрийн түймрийн аранз, анги, салаадын түймэр унтраах багаж хэрэгсэлийн бэлэн байдал
  4. Автомашины бэлэн байдлыг шалгаж үнэлгээ дүгнэлт өгөх зэрэг 5 чиглэлээр ажил үүргийг амжилттай гүйцэтгүүлж аранзан дахь материалаар хээрийн цай, 1,2 дугаар хоол хийлгэн үнэллээ.

Хээрийн гаралт 6:30 цаг үргэлжилж нийт алба хаагчдын 86,7 хувь хамрагдсан байна.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *